El confinament ha obligat a moltes persones a realitzar el treball remunerat desde casa i, per tant, a teletreballar. El 45,2%, de les persones enquestades que estan ocupades, responen que treballen des de casa. Les persones que teletreballen però mantenen també les anades a la feina són una minoria, situant-se al 14,6%, i finalment, les persones que no teletreballen representen el 37,4%. Si ens fixem en les diferències de gènere, les dades mostren com les dones teletreballen més que els homes, i ells, en canvi, són majoria entre les persones que combinen la presència a la feina i el teletreball i les persones que no teletreballen.


DADES RELACIONADES