En la programació de 20 dels festivals musicals l’any 2020 a Espanya, hi ha una gran desproporció entre els homes i les dones que són presents a l’escenari: el més alt percentatge de presència de dones i persones no binàries és el 50% al Xe Que Bo, mentre que més de la meitat dels festivals no arriben al 20% de dones i persones no binàries a sobre dels escenaris. A Catalunya el Rock Fest (5,7%), el Sonar (21,3%), el Bioritme (25,3%), el Cruïlla (28,3%) i el primavera sound (29,2%) no arriben a la paritat.


DADES RELACIONADES