Poder gastar una quantitat de diners en una mateixa, més enllà de les obligacions econòmiques de cadascú, és un indicador de qualitat de vida. Segons s’observa a partir d’aquestes dades, les dones joves (d’entre 16 i 29 anys) són les que, en un percentatge més elevat, declaren gastar una petita quantitat de diners en elles mateixes. Entre la resta dels grups d’edat, aquestes proporcions són sempre superiors entre els homes que entre les dones, mostrant que les dones gasten menys diners en elles mateixes del que ho fan els homes.

Font: INE, Enquesta de condicions de vida, 2015.


DADES RELACIONADES