Gairebé vuit de cada deu llars formades per una persona adulta amb fills i/ filles són monomarentals. Així, el 79% d’aquestes llars estan encapçalades per dones i tan sols el 21% per homes. Segons dades de la mateixa enquesta, les famílies monomarentals representen el 12,6% del total famílies amb un nucli familiar, en canvi les monoparentals representen el 3,3%. En temps de confinament i, per tant, en una situació on els centre educatius estan tancats i no tenim accés a les xarxes familiars i comunitàries, cal tenir en compte l’impacte negatiu que aquest fet provoca en relació a la cura, l’ocupació i la salut mental sobre les persones – majoritàriament dones – que encapçalen aquestes llars.


DADES RELACIONADES