La crisi provocada per la COVID-19 ha tingut un impacte clar en la contractació tant per homes com per dones. Tal com mostren les dades dels últims cinc mesos de maig, generalment, es realitzen més contractes a homes que a dones. Fins al mes de maig de 2019 els contractes havien anat creixent o, més o menys, s’havien mantingut, tanmateix es mostra com al maig de 2020 s’han reduït els contractes en el cas dels homes i de les dones respecte a l’any anterior. L’any 2020, concretament s’han realitzat 62.471 als homes i 43.861 a les dones. Així, del maig de 2019 al maig del 2020 els contractes s’han reduït en un 61,65% en el cas dels homes i un 69,1% en el cas de les dones i es continua mostrant un menor nombre de contractes per les dones que pels homes.


DADES RELACIONADES