Tal com mostra el gràfic, bona part de les persones que han contret el coronavirus a la ciutat de Barcelona són persones que viuen o treballen en residències per a persones grans. Alhora, la major part de les persones que han contret la malaltia són persones majors de 75 anys, especialment dones, que són majoria entre les persones grans i entre les persones que viuen o treballen a les residències. Aquestes dades responen també al fet que aquest perfil de persones són qui ha pogut tenir accés al test per conèixer si s’està infectat, però mostren com les residències han estat espais de contagi.


DADES RELACIONADES