El confinament ha modificat la quotidianitat de bona part de la població, tot i així, els rols de gènere i el repartiment de les tasques domèstiques es manté força estable. Les dades extretes de l’Enquesta per avaluar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 mostren com, en el repartiment de les tasques domèstiques i de cura, l’única tasca que realitzen en major mesura els homes és la compra, malgrat la diferència entre sexes és la més baixa de totes les tasques que recull el gràfic. A l’altre extrem, les tasques relacionades amb la neteja de la roba és la que realitzen les dones en major mesura i amb una diferència més gran entre homes i dones, seguida de la neteja, i les activitats educatives.


DADES RELACIONADES