La maternitat és cada cop més tardana. L’edat mitjana de la maternitat es troba en un augment gradual en les últimes dècades, estabilitzant-se en alguns moments, però en general hi ha una tendència a l’alça que situa l’edat mitjana de la maternitat als 32,3 anys al 2019. Darrere d’aquesta tendència, es troben diverses barreres que dificulten tenir fills a edats més primerenques com són: la prolongació de l’edat d’emancipació i la trajectòria educativa, les precàries condicions laborals, l’elevat preu de l’habitatge, la penalització que pateixen les dones a la seva carrera professional quan tenen fills i filles, la carència de mesures de conciliació i corresponsabilitat familiar. També es pot afegir la major capacitat de decidir si es volen tenir fills/es o no.

Font: Idescat, anuari estadístic de Catalunya


DADES RELACIONADES