Amb el confinament l’ús d’internet ha sigut essencial per mantenir la xarxa social i comunitària, així com per fer algunes de les gestions bàsiques amb les administracions públiques. Tanmateix, la bretxa digital entre les persones grans continua existint, ja que només el 14,4% dels homes grans i el 10,2% de les dones grans utilitza internet cada dia, mentre que en altres franges d’edat, l’internet és una eina imprescindible pel dia a dia de bona part de la població. Però, a més, cal tenir en compte que la bretxa digital no afecta per igual a homes i dones de més de 75 anys, ja que també existeix una bretxa digital de gènere. Així doncs, amb independència de la freqüència de l’ús d’internet, els homes fan més ús d’aquesta tecnologia que les dones. Alhora, com menys s’usa l’internet, més gran és la bretxa de gènere, arribant a una diferència del 6,8% en el cas dels i els que han utilitzat internet alguna vegada.


DADES RELACIONADES