Les diferències en la tria d’estudis entre homes i dones es mostren des de la finalització dels estudis secundaris obligatoris. Al batxillerat hi ha un major percentatge d’homes (54,9%) que de dones (38,4%) estudien ciències i tecnologia, mentre que una major quantitat de dones estudien humanitats, ciències socials i arts.  Aquesta situació es manté en les persones que es graduen i surten al mercat de treball, ja que un percentatge més alt de dones que d’homes es graduen en l’àmbit de les ciències de la salut, i de les ciències socials i jurídiques.

Font: Generalitat de Catalunya, Estadística de l'ensenyament i Universitats i Recerca


DADES RELACIONADES