En totes les competències lingüístiques els resultats obtinguts per les noies en la prova d’avaluació de quart d’ESO són superiors a la puntuació dels nois. Per contra, la puntuació mitjana en matemàtiques dels nois supera la de les noies en 3,1 punts.
Es confirma la lleugera preeminència de les noies en el terreny de les llengües, mentre que els nois superen les noies en matemàtiques en major mesura que a la primària. La menor diferència entre les puntuacions obtingudes per nois i noies es dóna en la competència en llengua anglesa (3,3 punts), mentre que la màxima diferència correspon a la competència en llengua castellana (3,7 punts). En la distribució dels percentatges d’alumnes situats en el nivell baix de competència, la llengua castellana proporciona una major diferència entre nois i noies; les noies estan 6,1 punts percentuals per sobre. La menor diferència en el nivell baix correspon a la competència en llengua anglesa; 2,6 punts a favor de les noies.
En la majoria de les competències avaluades, el percentatge més alt d’alumnat correspon al nivell mitjà-alt, excepte en matemàtiques en els nois i llengua anglesa en les noies on és el nivell alt.

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l'ensenyament


DADES RELACIONADES