A Catalunya hi ha 783.500 llars unipersonals. Més de la meitat d’aquestes llars són femenines, amb un 56,5%, mentre que les masculines representen el 43,5%. A més, els perfils de les persones que viuen soles són diferents en funció del sexe. En el cas de les dones, les majors de 65 anys representen la major part de les llars unipersonals (55%); en canvi els homes grans només representen una mica més d’una quarta part (25,6%) dels homes que viuen sols, mentre que les altres terceres parts són homes menors de 65 anys. Aquestes dades mostren que, a més d’estar feminitzades en el seu conjunt, les llars unifamiliars són un fenomen jove o de mitjana edat en el cas dels homes, i en canvi, un fenomen envellit en el cas de les dones.

Font: INE, Enquesta contínua de llars.


DADES RELACIONADES